Oнлайн кредитиране

кредитиВсе още на българина, а не само на него, му е трудно да си представи операции като онлайн кредитиране. Това се дължи на факта, че е изключително трудно всички права, привилегии и ценности на гражданското общество да бъдат екстраполирани в цифрова среда, в която да се обхващат толкова хуманни проблеми в отделни директории.

Всички дърави, независимо дали са в еврозоната, имат общ, единен пазар, който ги приобщава и в който си сътрудничат всички заинтересовани страни по справедлив начин. Този финансов съюз има за цел, в условия на предизвикателства като нова икономическа криза, да контролира и защитава реакцията на ЕС по най-добрия възможен начин. Освен това цели страните да си сътрудничат, развивайки взаимно своята икономика, да се създадат условия за устойчив растеж на МСП – малките и средни предприятия  и да се насърчава създаването на нови работни места.

След икономическата кризата през 2008г. започват съвместна работа Европейската комисия, Европейската централна банка и правителствата на страните-членки на ЕС върху следните задачи:

 1. Възвръщане на икономическата сигурност и условия за развитие, и откриване на нови работни места чрез координираност на контрола и действията, както и подпомагане на банките.
 2. Закрита на спестените пари чрез повишаване на сигурността и гаранция на банковите спестявания до 100 000 евро на частно лице и на банкова институция.
 3. Улесняване отпускането на кредити за домакинствата и фирмите.
 4. Развиване на системата за парично управление в ЕС.

Избягвайки големи колебания в дейността на банките, националните правителства на страните-членки започнаха да подпомагат своите банки с парични средства в големи размери. В периода 2008-11г. повече от 1.6 трилиона евро влязоха като спешна помощ в тези банки, което се равнява на около 13% от брутния вътрешен продукт на ЕС. За да се съхрани икономическото равновесие и да се намали напрежението, ЕС изгради спасителен механизъм за попаднали в трудност страни, наречен „Европейски механизъм за стабилност“.

Източник: vsichki-krediti.com

Подобни Публикации

 • 97
  Търси начини да подсилите вашия дом, без да излагат себе си в неловка позиция. Независимо дали сте готови да продадете дома или искате да го купите евтино за собственото си удоволствие, ви предлагаме 10 добри…
 • 96
  За да усетите разликите между различните смески на гумите, сравнете силата, необходима за плъзгане на двете гумички върху една и съща повърхност. Меката има повече сцепление, нали? За да усетите ефекта на натоварването върху сцеплението,…
 • 90
  Ремонтът на баня е свързан с редица детайли, които трябва да бъдат следвани стриктно. В най-малко 50% от разходите за материали и в пъти и половина по-евтино ще струва всичко, ако потърси специализирана помощ по…