Същност на понятието стратегически бизнес микс

 

businessman leaning against a concrete wall  with color city concept
businessman leaning against a concrete wall with color city concept

Процесът на разработване и прилагане на стокова политика преминава през три фази:
– определяна на стратегическия бизнес- микс
– формиране на стоковия микс, структуриране на стокови линии и разраб.на стокови единици с конкретни характеристики
– поддържане и развитие на стоковия микс чрез въвеждане на нови стоки и изваждане на стоки, които са изгубили пазарния си потенциал.
Определянето на стратегическия бизнес- микс на фирмата е първата фаза, която стои в основата на стоковата политика. Стратетигечски бизнес микс е понятие, с което в общата теория на марк.се дефинира стоково-пазарния обхват на фирмата. Определянето на стратегически бизнес микс означава избор на:
– видовете стоп.дейност, които ще се осъществят от фирмата
– видовете пазари, за които ще работи фирмата
– стопанските звена, които ще развиват избрания бизнес
I. Формирането на стратегическия бизнес микс включва 4 етапа:
1. Първия етап започва с анализ на маркетинговата макро и микро среда. Целта е да се оценят възможностите за осъществяване на стоп.дейност.

В общата теория на управление и маркетинг, маркетинговата макросреда се характеризира с 8 основни компонента: демографски фактори; икономически условия; равнище на конкуренция; политически и правни условия; социални фактори; технико-технологично равнище на националната икономика; екологични фактори; климатични и географски фактори.
Маркетинговата микросреда се формира от: ресурсите на фирмата; кадровия потенциал и особено мениджърския екип; система от канали за реализация; система от доставчици; социален климат във фирмата.
Оценката на маркетинговата среда дава възможност на висшето ръководство на фирмата да си отговори на следните важни въпроси:
– Каква е вероятността за организиране на успешен бизнес?
– Къде са концентрирани факторите на конкурентоспособност или на риск- в микро- или макросредата?
– Кои са най-стимулиращите и съответно най- рискованите фактори в близкото и далечно обкръжение на фирмата?
– Има ли сфери на стоп.дейност, за които съществуват много добри условия или възможности, и съответно има ли бизнес, който е рисков поради липса на подходящи условия?

Източник: http://target-box.com/

Подобни Публикации

  • 73
    Ремонтът на баня е свързан с редица детайли, които трябва да бъдат следвани стриктно. В най-малко 50% от разходите за материали и в пъти и половина по-евтино ще струва всичко, ако потърси специализирана помощ по…
  • 65
    Все още на българина, а не само на него, му е трудно да си представи операции като онлайн кредитиране. Това се дължи на факта, че е изключително трудно всички права, привилегии и ценности на гражданското…
  • 64
    Умора, емоционално, физическо и визуално претоварване – това е основният проблем на нашето съвремие. А за да се освободиш от него може да помогне правилното организиране на жизненото ни пространство. Или поне така смятат специалистите…